Esittely

Suomen maisemaobservatorio tuo yhteen akateemiset, yhteiskunnalliset, taloudelliset sekä valtiolliset järjestöt. Observatorio on vuodesta 2016 lähtien ollut aktiivisesti mukana Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen käyttöönotossa tukemalla sitä edistävää tutkimusta, keskusteluja ja toimia. Oli kyseessä sitten luonteeltaan maaseutu- tai kaupunkimaisema, laadultaan erinomainen, tavallinen tai vaurioitunut maisema tai skaalaltaan paikallinen tai alueellinen maisema, niin jokainen suomalainen maisema voi olla kestävää kehitystä ja hyvinvointia edistävä voimavara. (Juanjo Galan, Suomen maisemaobservatorion puheenjohtaja)

Partners:
Role of the partners.

Toiminta- ja tutkimussuunnitelmat + Vuosikertomukset:
Ohjausryhmä (johtokunta) määrittelee Suomen maisemaobservatorion vuosittaiset toiminta- ja tutkimussuunnitelmat jokaisen toimintavuoden alussa. Suunnitelmissa määritetään toimenpiteet ja aiheet, joita observatorion jäsenet edistävät osana sitoutumistaan Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen.  Vuosikertomukset tarjoavat yhteenvedon observatorion kunkin vuoden toimenpiteistä ja tuloksista.

Maankäytön ja kaavoituksen lainsäädäntö Suomessa ja Euroopassa
Maisemaobservatorion toiminta linkittyy laajaan kirjoon eurooppalaisia ja suomalaisia maisemanhoitoon ja -suojeluun sekä kaavoitukseen liittyviä sopimuksia, toimintasuunnitelmia ja viitekehyksiä.

Comments are closed.