Observatorio

  • Ohrapelto Ilmajoki – (Tapio Heikkilä ©)

Suomen maisemaobservatorio tuo yhteen akateemiset, yhteiskunnalliset, taloudelliset sekä valtiolliset järjestöt. Observatorio on vuodesta 2016 lähtien ollut aktiivisesti mukana Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen käyttöönotossa tukemalla sitä edistävää tutkimusta, keskusteluja ja toimia. Oli kyseessä sitten luonteeltaan maaseutu- tai kaupunkimaisema, laadultaan erinomainen, tavallinen tai vaurioitunut maisema tai skaalaltaan paikallinen tai alueellinen maisema, niin jokainen suomalainen maisema voi olla kestävää kehitystä ja hyvinvointia edistävä voimavara. (Juanjo Galan, Suomen maisemaobservatorion puheenjohtaja)

Comments are closed.