Meneillään olevat hankkeet ja aktiviteetit

Suomen maisemaobservatorio on aktiivisesti mukana monenlaisissa hankkeissa ja kehitystoimissa ottaen kantaa suomalaisen maiseman tilaan ja kehitykseen vaikuttaviin ajankohtaisiin ja merkityksellisiin aiheisiin, kuten kestävä kehitys, ilmastonmuutos, biokulttuurinen monimuotoisuus tai ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen. Nämä toimet on organisoitu yhteistyökumppaneiden kautta sekä yhteistyössä muiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten eurooppalaisten maisemaobservatorioiden kanssa.

  • AELCLIC

PROJECT 1
Suomen maisemaobservatorion perustaminen

Suomen maisemaobservatorion perustaminen oli Ympäristöministeriön ja Aalto-yliopiston vetämän prosessin huipentuma, jossa eri suomalaiset organisaatiot tutkivat muita eurooppalaisia referenssejä ja Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen täytäntöönpanon haasteita Suomessa. Prosessin jälkeen observatorion tavoitteet ja rakenne määriteltiin ja virallistettiin yhteisymmärryspöytäkirjalla.


Project2
AELCLIC_IDEATOR

  • AELCLIC-IDEATOR-hanke tarkasteli toimia, jotka edesauttaisivat eurooppalaisen maisemapääoman sopeuttamista ilmastonmuutokseen osoituksena eurooppalaisesta kulttuurisesta ja ympäristöllisestä monimuotoisuudesta. Tavoitteen saavuttamiseksi pyrittiin ymmärtämään, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on ekologisissa ja sosioekonomisissa rakenteissa, jotka määrittävät arvokkaiden tai erittäin pidettyjen maisemien muodostumista, luomalla yhdessä alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa strategiat tai menettelytavat sopeutumiselle ja haittojen lieventämiselle.
  • IDEATOR -hanke oli Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) CLIMATE-KIC -hankkeen tukema ja rahoittama. Sen toteutti Aalto-yliopisto yhteistyössä Wageningenin yliopiston, Kööpenhaminan yliopiston, Valencian ammattikorkeakoulun, UNISCAPE:n, CIVILSCAPE:n, Suomen maisemaobservatorion, Katalonian maisemanobservatorion, Venetsian IUAV -yliopiston ja Irlanti-Galwayn kansallisen yliopiston kanssa.

Project3
ARGUMENTA

Suomen kulttuurirahaston vuoden 2018 ARGUMENTA -hakemuskutsuun jätetty ”Satavuotias Suomi – Kohti kestävää maisemaa” -hankkeessa ehdotetaan käsitteellistä ja yhteiskunnallista pohdintaa kahdesta suomalaisen ympäristön evoluutioon kiinteästi linkittyvästä keskeisestä käsitteestä: maisema ja kehitys.

Hanke pyrkii etenkin määrittelemään yhteisen sanaston Suomen kestävän kehityksen tukemiseksi, saavuttamaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteet, edistämään Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen ja suomalaisen kulttuuriympäristöstrategian täytäntöönpanoa sekä laajemmassa kuvassa suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueiden osallistamista systeemiajatteluun pohjautuvaan keskusteluun.


Project4
AELCLIC_PATHFINDER

AELCLIC-PATHFINDERissa määritellään ja testataan malleja alueellisen/paikallisen yhteistyön rakenteille, joilla olisi yhteiskunnallinen, taloudellinen, hallinnollinen ja tekninen kapasiteetti määritellä yhdessä toimintasuunnitelmia maiseman sopeuttamisessa ilmastonmuutokseen (Landscape Adaptation Plan, LACAP). LACAP sisältää ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäviä alueellisia/paikallisia strategioita, pilottiprojekteja ja aloitteita. Se määritettäisiin yhteistyössä paikallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa.

www.aelclic.com

Comments are closed.