Tule mukaan Suomen maisemaobservatorion toimintaan

Olet tervetullut osallistumaan Suomen maisemaobservatorion toimintaan. Alla olevista linkeistä pääset hankkeiden kotisivuille.

Osallistu terminologiseen tutkimukseen Suomalaisen maiseman käsitteestä

Osallitu kyselyyn täällä

1. Kuinka määrittelisit mitä maisema tarkoittaa? (Voit käyttää omaa tai olemassa olevaa määritelmää)
2. Kuvaile laajuus ja konteksti, jossa maisema-käsite on käytetty ja määritelty?
3. Mitkä muut käsitteet liittyvät läheisesti maisema-käsitteeseen? Kuinka ne ovat yhteydessä toisiinsa?
4. Onko olemassa vain yksi vai useampi maisema-käsite?
5. Mitkä ovat maisema-käsitteen tärkeimmät määrittelevät osatekijät tai piirteet?
6. Mitkä ovat tärkeimmät piirteet, jotka erottavat maisema-käsitteen muista sille läheisistä käsitteistä? (Katso kohta 3.)
7. Henkilökohtainen profiili: Ikä, sukupuoli, koulutustaso ja ala, ammatti, asuinpaikka, tärkeimmät kiinnostuksen kohteet

Osallistu AELCLIC hankkeseen!

AELCLIC

Voit olla mukana vaikuttamassa suomalaisen maiseman sopeutumiseen ilmastonmuutokseen auttamalla AELCLIC -hankkeen pohjoismaista ryhmää. Osallistuaksesi ole hyvä ja vastaa seuraaviin kyselytutkimuksiin:

AELCLIC-PATHFINDER-hanketta on mukana kehittämässä yhdeksän Climate-KIC kumppania yhteistyössä yli 20 kolmannen osapuolen kanssa. Ne edustavat laajaa kirjoa eurooppalaisia yliopistoja, paikallisia ja alueellisia viranomaisia, kansalaisjärjestöjä sekä taloudellisia toimijoita. Osapuolet työskentelevät yhdessä paikallisten / alueellisten sidosryhmien kanssa määrittääkseen joukon verkostoja hankkeeseen liittyvissä 16 AELCLIC-pilottimaisemassa.

Malmi Landscape

PHASE1 – Main Landscape Values and potential Links between Climate Change Adaptation and existing official Plans
PHASE2 – Co-identification of Climate Change Impacts, Opportunities, Solutions & Barriers:

Hyyppä river valley Landscape

PHASE1 – Main Landscape Values and potential Links between Climate Change Adaptation and existing official Plans
PHASE2 – Co-identification of Climate Change Impacts, Opportunities, Solutions & Barriers:

Tornio river valley Landscape

PHASE1 – Main Landscape Values and potential Links between Climate Change Adaptation and existing official Plans
PHASE2 – Co-identification of Climate Change Impacts, Opportunities, Solutions & Barriers:

Comments are closed.